traduceri Bucuresti

Servicii de traduceri

TRADUCERI AUTORIZATE

TRADUCERI LEGALIZATE

TRADUCERI JURIDICE

SERVICII DE CORECTURĂ

CURSURI PERSONALIZATE

Servicii interpretariat

TRADUCERE SIMULTANĂ

TRADUCERE CONSECUTIVĂ

PENTRU NEGOCIERI

ÎNTÂLNIRI DE AFACERI

SESIUNI DE TRAINING

TRADUCERI AUTORIZATE, LEGALIZATE, PROFESIONALE ŞI DE SPECIALITATE

Sunteţi în căutarea unui interpret şi traducător profesionist pentru limbile italiană şi franceză de care aveţi nevoie în activitatea şi în proiectele dumneavoastră? Aţi gasit traducătorul potrivit.

Serviciile de traducere pe care le furnizez se adresează corporaţiilor din România, Italia şi Franţa, societăţilor de avocatură, birourilor notariale, companiilor de asigurări, băncilor, instituţiilor publice, persoanelor fizice şi tuturor celor care doresc servicii şi traduceri de calitate, competenţă, seriozitate şi profesionalism, valori care mă definesc şi care fac parte din codul meu de deontologie profesională.

Prin experienţa de peste 10 ani pe care am dobândit-o în calitatea mea de interpret şi de traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, pot veni în sprijinul activităţii dumneavoastră oferindu-vă serviciile mele de înaltă calitate de traduceri din şi în limba italiană şi franceză în domeniile juridic, financiar, bancar, economic, tehnic, medical, IT.

Traducerile pe care le ofer sunt de trei tipuri: traduceri simple, traduceri autorizate, traduceri legalizate.

Traduceri simple

Traducerile simple sunt traducerile care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei.

Traduceri autorizate

Traducerile autorizate sunt traducerile care conţin semnătura si stampila unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei.

Traduceri legalizate

Traducerile legalizate sunt traduceri realizate de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei si certificate de un notar public.